Odrzana 18 sednica UO URTS

Dana 7 Februara 2011 u 20 casova odrazna je 18 secnica UO URTS Beogradu. Sednica je odrzana u SC Olimp na Zvezdari, a prisustvovali su Bukvic Ljubomir, Stanislav Kolundzija, Dragan Pavlovic dok je Mark Barret opravdano bio odsutan.

Dnevni Red

1.   Usvajanje zapisnika sa poslednje 17 sednice

1.1 Ne izvrsene obaveze iz proslog zapisnika

2.   Usvajanje materijala za  Skupstinu URTS

3.   Tekuca pitanja

3.1 Ne placena clanarina pojedinih trenera za 2010 godinu

3.2 Licenciranje trenera

3.3 Ugovori sa trenerima koji pohadjaju kusr za operacione trenere nivoa III

3.4 Saradnja sa sudiskom organizacijom RSS

3.5 Programi na koje moze da konkurise URTS kod MOS-a

4.   Prakticni deo edukacije za operacionog trenera nivo III

5.   Razno

Ad.1

Usvojen zapisnik sa prosle 17  sednice.

Ad.1.1.

Gosn Bukvic ce pripremiti kratko  cirkularno  pismo o URTS   o zelji nase organizacije za saradnjom i  komuniciranjem sa ostalim trenerskim organizacijama sirom sveta

Ad.2

Usvojen je material za Skupstinu URTS .Zamoljen sekretar URTS da isti distribuira

Ad.3.1

Prema svim clanovima  URTS koji nisu platili clanarinu preduzece  se sve mere shodno Statutu URTS.( Napominjemo da je sekretar URTS u par navrata podsecao sve one koji nisu ispunili svoje obaveze prema URTS da iste ispune.)

Ad 3.2

Sekretar URTS gosp Pavlovic ce poslati pismo RSS oko problema licenciranja trenera  da bi se isti na vreme regulisao pre pocetka ove sezone.

Ad. 3.3

Sekretar URTS gosn Pavlovic ce sklopiti Ugovore sa polaznicima kursa za operacione trenera nivoa III / sa gospdom Savic,N,Bukvic LJ, i Zeravica.M../

Ad.3.4

Zaduzuje se gosp Bukvic Ljuba da obavi razgovore sa Sudiskom organizacijom oko dalje saradnje sa URTS

Ad.3.5

URTS ce pratiti sve Programe MOS-a i aplicirati na sve na koje moze da  ucestvuje.

Ad.4

Sekretar URTS ce obaviti razgovore sa Fakultetom  oko realizacije prakticnog dela za operacione trenera nivoa III.

Sastanak zavrsen u 21.00 casova

Zapisnik vodio Stanislav Todora Kolundzija