Uloga kapitena

Kapiten ima veliku odgovornost prema sebi i prema timu koji vodi. Neke crtice koje treneri očekuju od kapitena:

1. Zagrevanje i pomoć kod izvodjenja vežbi na treningu:

Pomoći kod organizacije treninga, voditi zagrevanje i vežbe na treningu i drzati sve na liniji zadatka treninga i ozbiljnosti istog.

2. Kreirati mentalni i emocionalni duh tima:

Startovati sa vežbama i treningom sa pozitivnim stavom prema istom, fokusirati se na ono što se radi. Biti mentalni katalizator za tvoj tim.

3. Držati informacije trenera u vezi timskog izdanja:

Znati svoje igrače,kako igrači prihvataju njihove uloge na terenu, imaju li neke probleme u društvenom životu.To ne značci da trener treba da zna sve sitnice oko življenja njegovih igrača ali je vrlo važno da zna “glavne crte “koje mogu da utiču na tim.

4. Kreirati “ulazne podatke” na timske odluke:

Kako kapiten ima lidersku poziciju, trener saradjuje sa njim oko svih odluka koje mogu da imaju uticaja na tim. Ako je, na primer, narušena disciplina tima trener traži pomoć kapitena.

5. Razgovor sa problematičnim igračima:

Da ima razgovor sa igračima koji “ratuju sa njihovim potencijalom i performansama” na terenu tj. ulogom koja se zahteva od njih. Biti oslonac njima i vratiti ih na pravi put.

6. Držati sve konflike pod kontrolom u timu :

Kapiten je najbliža ličnost da eventualne konflikte u timu spusti na realne osnove. Da isti ne trebaju trenerovu pomoć. Neki put je neophodno i najbolje da isto r eši samo trener.

7. Plan timske aktivnosti:

Saradnja na timskoj aktivnosti.Znati šta se radi za svaki trening. Generalno rečeno, biti timski koordinator.

8. Biti lojalan treneru i oslonac njegovim odlukama:

Kao kapiten neophodno da se veruje u trenera. Dobra komunikacija izmedju trenera i kapitena. Ne znaju svi u timu o svim tekućim stvarima. Mozda se i ne složiti sa nekim stvarima iza zatvorenih vrata, ali ispred tima biti jedna celina. Lojalnost ka onome sto se radi.

Leave a Reply