Odbrana

Odbrana – Autor Stanislav Kolundžija, 25.07.2009

Ovde su  data samo tri bazična tipa   odbrane ostalo je u Vašim rukama……

  1. Klizna odbrana.. (“Up  and Out”)

Ovaj tip odbrane sada zovu(“Up and Out”)

Igrači odbrane se kreću ka protivniku  i kanališu njihove napade ka  mestu gde bi želeli da ih zaustave (Obično aut-ostaviti neprijatelju “most”  preko koga mora proći i gde ga čekamo).

Markira se protivnička unutrašnja strana ramena i gura se protivnik   prema liniji auta..Koristimo kada imamo lagan skram i vrlo brzu liniju. Uvek  krenja par koraka  napred,ka protivniku pre klizanja/kanalisanja/protivnika  ka autu.

Naše je da “kanališemo-gurnemo “protivnika iz centra  terena  ka  autu.Svi naši igrači su zbijeniji oko mesta gde je napad, tako da protivnici ne mogu proći kroz centar i traže put napada  ka autu.

  1. B. Zakljucana odbrana  (“Up and In”..)

U ovom slučaji imamo sporiju liniju – igrače odbrane,ali  jake igrace napada -jak skram.Markiraju se spoljna ramena protivnika i teramo protivnika u”naše dvorište” gde naši snažniji  napadači “dovršavaju posao” i eliminišu njihov napad na samom početku.

Kod ovoga tipa odbrane ,krilo  odbrane u stvarnosti markira i stoji izmedju protivničkog centra i krila da spreći dodavanje lopte u širinu.

Ovaj tip odbrane je znatno disciplinovaniji i teži neko klizna odbrana.

  1. C. Juris  i odluci..(“Up and Decide”)

Sada gro timova koriti prethodne dve formacije  nadogradjene sa ovom trećom opcijom

Tj. prvih 4-5 metara se atakuje vrlo brzo onda se uspori i prilagodi formaciji napada protivnika.                                 I pokušavamo ili da ih kanališemo ka autu ili da “ugušimo njihov napad u početku”.Neki put može da se koristi klizna odbrana neki put “gušeca-umbrela  odbrana”u zavisnosti od koncepcije tima u odbrani i njihove uigranosti i komunikacije.Dobra u teoriji  ali zahteva danonocno brušenje na treninzima i u praksi.

  1. D. Generalno z a sve tipove odbrane :

Prvo savladati  individualne zahteve u odbrani zatim timske.Stopala,kukove,glavu i ramena fokusirati prema lopti koja dolazi ,tako da se naćini korektan step i procita situacija/kretnja napada/   ispred igrača odbrane.

Sledeća važna stavka je poravnjavanje  igrača  odbrane–odnosno držanje timske  linije odbrane.Ispravan koridor  odbrane,komunikacija ,koji patent koristima i koga markiramo.

  1. E. Koji patent :

Patent  odbrane treba biti pažljivo izabran.

Ovo su samo tri bazična tipa odbrane..” Up and Out”,…..”Up and In”….”Up and Decide”..

Klizna odbrana (“Up and Out”):  ….je vrlo reaktivan  sistem daje se metraža protivniku kod guranja protivnika ka liniji auta.Ali takodje  stavlja se ekstra pritisak na igrače napada koje može dovesti do grešaka u napadu.

Juriš i odluči (“Up and Decide”): …. inkorporira oba tipa odbrane ..”Up and In”.. i ….”Up and Out”.

Ovaj tip odbrane zahteva od igrača odbrane(ako imamo tri igraca odbrane  exp:A,B,C..) sa obe strane  igrača koji napada.Koristi prvo zaključan tip  odbrane …”Up and In”..  sa poslednjim igracem odbrane “C ” koji zatvara “umbrelu ” oko napada.

Ako lopta ode široko van igrača “C” tada ostali igrači odbrane igraju …”Up and Out”. (kliznu odbranu) ..gurajući protivnika ka aut liniji.

Ovaj sistem zahteva lepo “tjunovanje”.Kretnju velikom brzinom ka protivniku…reorganizaciju  i resetovanje  u odbrani i odluku sa kojim tipom odbrane nastaviti..kliznom ili gušajućom..

  1. F. A  ovde na Balkanu:

Probajte u praksi ….Vidite šta imate  na raspolaganju…Vidite  kako Vaši  igraci prihvataju tipove odbrane.

..Kreirajte  pritisak na svoj način…

Leave a Reply