Upravni odbor

Upravni odbor je organ upravljanja koga bira Skupština Udruženja i koji ima mantad od četiri godine. Upravni odbor čine 3 člana, Predsednik Udruženja i još dva člana. Sastaje se po potrebi a najmanje jednom u dva meseca. Upravi odbor je za svoj rad odgovoran Skupštini Udruženja.

Od osnivanjea URTS u januaru 2008 godine sastav UO se menjao više puta:

2008 – 2009   M. Rastovac (Predsednik) M. Kapor, V. Radulović

2009 – 2011   S. Kolundžija (Predsednik) M. Jovanović, M. Baret

2011 – 2013   S. Kolundžija (Predsednik) Lj. Bukvić, N. Savić

2013 – 2014   Lj. Bukvić (Vd. Predsednika) N. Savić, D. Pavlović

2015              Lj. Bukvić (Vd. Predsednika) S. Kolundžija, D. Pavlović

Sekretari URTS:

2008 – 2009     Vladan Kikanović

2009 – 2014     Dragan Pavlović

2015 –              Biljana Milošević

Predednici URTS:

2008 – 2009     Milan Rastovac

2009 – 2013    Stanislav Kolundžija

2014 –             Ljubomir Bukvić – v.d. predsednika

Leave a Reply