Skupština

IMG_20140314_200855Skupština je najviši organ udruženja. Ona se održavaju po potrebi, a najmanje jedamput  godišnje. Skupština može biti izborna i redovna. Izborna Skupština se po pravilu zakazuje svake četvrte godine, i na njoj se bira rukovodstvo URTS-a.

Skupštinu čini 15 članova Udruženja koji se biraju po teritorijalnom principu u saglasnosti sa Poslovnikom o radu Skupštine. .

Prva osnivačka Skupština Udruženja ragbi trenera Srbije, održanja je 23.01.2008 godine u Beogradu, i taj dan se prema članu 2 Statura slavi kao dan Udruženja.

Akta iz nadležnosti Skupštine Udruženja ragbi trenera Srbije su:

1. Statut

2. Poslovnik o radu skupštine

Leave a Reply