Seminari

Seminari su vid stručnog usavršavanja koji se sprovode u cilju razvoja trenerskog kadra. Oni se organizuju po potrebi i najčešće na zadatu temu.

U 2010 godini održani su sledeći seminari

Datum

Naziv seminara

Tema

Predavač

01.05.2010

U susret Olimpijskim igrama

Ragbi 7 Mark Baret

Datum

Naziv kursa

Tema

IRB Edukator

14.01.2010

IRB RUGBY READI

Spreman za ragbi

Dragan Pavlović

20.02.2010

IRB NIVO 1

Uvod u ragbi

Dragan Pavlović

20-21.03.2010

IRB NIVO 2

Razvoj ragbi veština

Geri Roberts (Vels)

17.06.2010

IRB RUGBY READI

Spreman za ragbi

Dragan Pavlović

Leave a Reply